Esteu aquí: Inici Quan pot intervenir?
Accions del document

Quan pot intervenir?

El síndic/a de greuges de la Paeria pot intervenir a petició de qualsevol persona -física o jurídica- que li presentí una queixa o bé que invoqui un interès legítim sobre l'objecte de la queixa.

El fet, motiu de la queixa, cal plantejar-lo al síndic/a durant l'any en què s'ha produït (no pot transcórrer mes d'un any).

També, el síndic/a de greuges de la Paeria pot actuar d'ofici.

L'inici de les actuacions que el síndic/a decideixi fer d'ofici no està sotmès a cap termini preclusiu.

Per tant, el síndic/a de greuges de la Paeria pot intervenir en casos de:

  • errors o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals o quan les normes no s'apliquen com cal
  • tracte indegut ais ciutadans
  • retards indeguts en l'actuació administrativa
  • inexecució de les pròpies resolucions adoptades
  • negativa a facilitar la informació que els ciutadans poden sol·licitar
  • i, en general, davant d'aquelles actuacions que impedeixin o deteriorin el legítim exercici deis drets reconeguts en la legislació de règim local.
Accions del document
Envia'ns la teva queixa Oficina del Síndic 973700356