Esteu aquí: Inici Com actua el síndic/a?
Accions del document

Com actua el síndic/a?

Les actuacions del síndic/a de greuges de la Paeria són gratuïtes per a tothom.

El síndic/a de greuges de la Paeria té la facultat de fer les recomanacions que cregui oportunes a les dependències o serveis de l'Administració municipal que no respectin els drets legítims dels ciutadans. També pot proposar fórmules d'acord o conciliació perquè les parts afectades arribin a la solució positiva de l'assumpte que hagi motivat la queixa.

El síndic/a de greuges de la Paeria ha de rebre l'ajuda, amb caràcter preferent i urgent, de les persones adscrites a les dependències o serveis municipals per poder dur a terme les actuacions i la investigació de manera adequada.

L'autoritat municipal i el personal al servei de l'Administració municipal que impedeixi l'actuació del síndic/a de greuges de la Paeria pot incórrer en la consegüent responsabilitat administrativa, d'acord amb la legislació vigent.

El síndic/a de greuges de la Paeria ha d'informar la Comissió de Govern, la persona interessada i les dependències o serveis municipals afectats per la decisió, de totes les recomanacions o bé decisions que pren.

El síndic/a de greuges de la Paeria no és cap jutge i, per tant, no dicta sentencies, no imposa sancions, ni pot suspendre les actuacions administratives que són objecte de queixa.

Un cop a l’any, el síndic/a de greuges de la Paeria informa el Ple de la corporació sobre les queixes rebudes dels ciutadans, la tramitació que han seguit i els resultats obtinguts. També pot fer suggeriments o recomanacions com a resultat de la missió duta a terme.

Accions del document
Envia'ns la teva queixa Oficina del Síndic 973700356