Esteu aquí: Inici Articles publicats en prensa ELS SINDICS DAVANT LES REFORMES DELS RÈGIMS LOCALS
Accions del document

ELS SINDICS DAVANT LES REFORMES DELS RÈGIMS LOCALS

Article publicat en els diaris locals de Lleida en data 5 de desembre del 2013

En aquests moments els Governs de l’Estat i el de la Generalitat de Catalunya, tots dos han ficat en marxa un procés de reforma de les lleis de regim de governs local que regeixen els nostres Ajuntaments.

Així, la de l’Estat, és a dir, la d’àmbit per tot el territori espanyol, s’anoma Projecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, i per altra banda, la que treballa la Generalitat de Catalunya, que té competències plenes en el món local, anomenat Avantprojecte de llei de reforma dels governs locals de Catalunya.

Per tot plegat, des de la nostra posició com a síndics municipals, assumint les nostres funcions de protecció i defensa dels drets de la ciutadania en la proximitat de l'àmbit local, observem amb una gran preocupació el projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Hores d'ara, tenim la percepció que les propostes que inclou aquest projecte de Llei, poden suposar per a la ciutadania una important retallada de prestacions i serveis -drets i deures fins avui assolits- en àmbits tant sensibles i diversos com l'ensenyament, els serveis socials, la sanitat o el consum, entre d'altres, al presentar una retallada de moltes de les competències que fins avui, per les mateixes demandes de la ciutadania i en aplicació del principi de subsidiarietat, han estat assumides pels municipis.

La nostra voluntat passa per demanar dels responsables polítics un finançament adequat i suficient pels ens locals, a efectes de facilitar i garantir la prestació d’uns serveis imprescindibles per a la ciutadania en exercici de la seva autonomia.

En aquest context, pensem que cap proposta de llei hauria de suposar un greu retrocés pel món local i una vulneració de principis tant cabdals al nostre ordenament jurídic com el de la pròpia autonomia municipal i el de subsidiarietat.

El Parlament de Catalunya es troba igualment immers en un procés de reforma de la Llei Municipal i de Règim Local i properament començaran els treballs en comissió del que haurà de ser la futura Llei de Governs Locals del nostre país. On varem fer arribar les nostres aportacions i esperem les compareixences en comissió per a concretar les nostres propostes.  

Ambdues lleis haurien d'aconseguir garantir un model d'administració local eficaç, proper  i capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

Volem recordar, a la llum del que es proclama en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, proclamada a Saint Denis, el 18 de maig de 2000 i que s'ha assumit voluntàriament per gran part dels municipis de Catalunya;

La ciutat és, avui, l'espai de totes les trobades i, per tant, de totes les possibilitats. També és el terreny de totes les contradiccions i de tots els perills: en l'espai urbà de fronteres incertes apareixen totes les discriminacions arrelades a l'atur, la pobresa, el menyspreu de les diferències culturals, mentre que, alhora, s'esbossen i es multipliquen pràctiques cíviques i socials de solidaritat.

La vida a la ciutat també ens imposa actualment l'obligació de precisar millor determinats drets, ja que hi vivim, hi busquem feina, ens hi desplacem. També ens imposa el reconeixement de nous drets: el respecte del medi ambient, la garantia d'una alimentació sana, de la tranquil•litat, de les possibilitats d'intercanvi i lleure, etc.

Per fi, davant la crisi que arrasa la democràcia delegada en l'àmbit dels Estats nacionals i la inquietud que provoquen les burocràcies europees, la ciutat apareix com el recurs a un nou espai polític i social.

És aquí on s'obren les condicions per a una democràcia de proximitat. Se'ns presenta l'ocasió perquè tots els ciutadans i ciutadanes participin en la ciutadania: una ciutadania de la ciutat. Si cada dret definit pertany a cadascú, cada ciutadà, lliure i solidari, ha de garantir-lo als altres.

És en aquest encaix i definició de ciutat on els síndics i defensors locals ens reconeixem i és la única forma efectiva en la que veiem i creiem que s'han de configurar els governs locals. La ciutadania no vol ni pot acceptar un altre cosa.

Finalment, com a Síndic Municipal de Lleida i president del Fòrum de Síndics locals de Catalunya, en el mateix Parlament de Catalunya aquesta setmana, en l'acte de presentació del nostre Recull d'Informes, varem demanar a tots els grups polítics, institucions i a les mateixes entitats municipalistes, Federació de Municipis i Associació Catalana de Municipis que cal trobar les vies del consens per a refermar de nou i garantir des de l'autonomia local el millor municipalisme possible.

A la vegada que vull fer palès el compromís del Fòrum del Síndics amb la ciutadania, treballant per la bona Governança de les nostres Institucions, per apropar-les a la ciutadania i millorar la confiança aprofundint  amb la transparència i la proximitat dels ciutadans als seus governants millorant l’opinió dels nostres polítics.Josep Giné Badia
-Síndic Municipal de Lleida i
President del Fòrum de Síndic locals de Catalunya-


 

Accions del document
Envia'ns la teva queixa Oficina del Síndic 973700356