Esteu aquí: Inici Articles publicats en prensa El dret a l'habitatge. Jo també soc un indignat.
Accions del document

El dret a l'habitatge. Jo també soc un indignat.

El DRET A L’HABITATGE:  JO TAMBÉ SÓC UN INDIGNAT

 

Vivim en un estat que es defineix a la Constitució com a estat social i democràtic de dret i que propugna com a valors superiors la llibertat, la justícia i la igualtat. I segons l’article 9 de la mateixa constitució,  correspon als poders públics remoure els obstacles que n’impedeixen o en dificulten el seu assoliment.

L’article 47 de la Constitució disposa: "Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació".

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya manifesta a l'article 26 que: "Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han d'establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret, amb les condicions que determinen les lleis”.

Les conseqüències de la greu crisi econòmica estan provocant drames personals, familiars i socials, vinculats a situacions d’atur i pèrdua d’habitatges.

Son moltes les veus que s’han aixecat denunciant la inadequació de l’actual legislació hipotecària, que lluny de garantir la igualtat de les parts i la justícia, desequilibra la situació, en cas d’impagaments d’hipoteca, a favor de bancs i caixes.

En els últims dos anys, i no s’atura, milers de famílies i persones han estat desposseïts del seu habitatge, i a més es veuen abocats a seguir com a deutors de les institucions financeres, malgrat haver perdut el seu habitatge.

Aquest drama social requereix de decisions polítiques valentes, justes i solidàries. I  no podem tancar els ulls, ni romandre en silenci o insensibles.

Per això, el Síndic Municipal de Greuges, com a institució que defensa els drets reconeguts,  i  exercint  la meva  responsabilitat en defensa dels drets de la ciutadania, vull cridar l’atenció dels poders públics sobre aquest drama social que fa referència a l’execució de les hipoteques sobre els habitatges de milers de persones, tot reclamant una modificació legislativa més protectora de la ciutadania i del seu dret a un habitatge digne, ja sigui, establint la dació en pagament, com han fet en d’altres països del nostre entorn i cultura, o sigui adoptant altres mesures protectores del dret a l’habitatge, tot impedint les clàusules abusives o els privilegis que afavoreixen les entitats financeres en front de la ciutadania.

La crisi econòmica ens obliga a protegir eficaçment  el dret a la subsistència i els ingressos imprescindibles per cobrir les necessitats més elementals. El dret més fonamental com és el de la vida queda en no res si no va acompanyat d’altres, com el de la llibertat, la subsistència, el treball o l’habitatge.

Avui, amb més de quatre milions de persones a l'atur, i amb uns embargaments hipotecaris, per desgràcia massa freqüents, molts drets civils estan en crisi. Per això, és bo recordar que tot té un límit i, en aquest sentit, fer constar que la Llei d’Enjudiciament Civil, en l'article 607, es garanteix la no embargabilitat del salari, sou, pensió, retribució o equivalent que no excedeixi de la quantia del Salari Mínim Interprofessional i que també es modula el possible embargament a les persones que puguin percebre quanties superiors a aquest nivell d'ingressos.

Pel que fa als embargaments hipotecaris, si la venda de l’habitatge no cobreix la quantitat del préstec, el banc prossegueix amb la reclamació dels diners deguts i demana l’embargament de propietats del deutor, inclosa la nòmina amb les restriccions esmentades.

Per tot això, no sembla equitatiu que la llei protegeixi tan descaradament  a les entitats financeres quan hi ha impagament d’hipoteca perquè les entitats  esmentades  executen pel valor inicial de l’habitatge, carregant sobre la persona hipotecada la diferència dels valors que l’habitatge ha perdut.

Les entitats financeres tampoc s’acontenten amb l’entrega de l’habitatge, sinó que a més a més, reclamen la diferència del valor a dia d’avui, agreujant el drama de qui perd el seu habitatge i queda endeutat amb el banc.

El sobre endeutament de les famílies, i la precarietat i inestabilitat laboral de moltes persones, fa imprescindible la defensa d’uns ingressos indispensables que garanteixin una vida mínimament digna.

Aquesta situació, ha generat un important moviment social exigint una iniciativa legislativa que obligui els bancs a cancel·lar les hipoteques quan se’ls retorni la propietat sobre la que s’havia constituït la hipoteca.

En aquesta línia reivindicatòria molts Ajuntaments estan aprovant mocions que insten al govern de l’Estat per tramitar una modificació legal que situï el conflicte en els mateixos termes que ho fan la majoria d’Estats del nostre entorn, permeten cancel·lar les hipoteques amb el retorn de la propietat sobre la que s’ha constituït la hipoteca.

És per això que el Síndic de Greuges  sempre ha reclamat la  necessitat de la modificació  de la legislació vigent, en el sentit d’introduir la dació en pagament com a forma de liquidació del deute hipotecari en determinats casos,  declarant abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a la variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat.

Només si posem TOTS de la nostra part, podrem sortir de la maleïda crisi  financera, el  que porta tot plegat, a replantejar-nos la nostra manera de viure i  d’actuar.

 

Josep Giné Badia

Síndic Municipal de Greuges

 

 

Accions del document
Envia'ns la teva queixa Oficina del Síndic 973700356