Esteu aquí: Inici Articles publicats en prensa ARTICLE DEL SINDIC- DIARI SEGRE
Accions del document

ARTICLE DEL SINDIC- DIARI SEGRE

Reflexions del Síndic municipal-17/04/2015REFLEXIONS DEL SÍNDIC MUNICIPAL

En les jornades del 25è aniversari va quedar palès que la transparència és una eina cabdal per millorar i apropar al ciutadà l’Administració Local, “els nostres Ajuntaments”.

D’acord amb l’estudi que s’ha fet per part de “Transparència Internacional Espanya”, que regula l’índex de transparència dels Ajuntaments durant el 2014 de tot el territori Espanyol: www.transparencia.org.es;  cal destacar que, en aquest estudi de la transparència dels Ajuntaments 2014, dels 15 Ajuntaments de Catalunya que hi figuren, 12 disposen de Síndic/a Municipal de Greuges.

A la vegada que, si tenim en compte que dels més de 946 Ajuntaments a Catalunya, 40 tenen Síndic, el que representa un 4’2% d’Ajuntaments amb la figura del Síndic Local.

Dels Ajuntaments que gaudeixen de transparència a Catalunya són 1,58% dels municipis, i els Ajuntaments que gaudeixen de Síndic i és transparent la seva gestió, són el 80%, el que significa la relació forta que existeix entre transparència i gaudir de Síndic.

Pel que vull destacar que no és casualitat, sinó que el fet que existeixi aquesta Institució en tots aquests Ajuntaments, ajuda a que la transparència en les actuacions de les corporacions Municipals millori i molt, ja que l’actuació del Síndic de Greuges sempre està d’acord amb la normativa existent, la justícia i l’equitat.

La queixa és el terme amb que la Llei expressa el què la ciutadania fa arribar al Síndic, no és el Síndic qui es queixa.

Pel que, no ha de ser, doncs, l’Administració la que es queixi de la queixa; si existeix una queixa, cal pensar que algun motiu hi ha perquè es faci i hem d’indagar-ho.

I, la resposta de tots aquells que tenim responsabilitats públiques és explicar el motius, donar compte de les raons que considerem tenir o, en cas contrari, procedir a fer les rectificacions oportunes, encara que això suposi un esforç, com per exemple: perquè els expedients ja estan tancats, etc.

La desafecció o distanciament que, en ocasions es produeix envers qui exercim càrrecs públics pot tenir el seu fonament.

Pel que, resulta més prudent revisar els nostres criteris, detectar el nostres propis errors, i ser més exigents amb nosaltres mateixos. Les lamentacions no consolen ni solucionen.

 I en l’Estat social i democràtic que hem construït, i del que estem orgullosos permet sempre les reformes que ens fan apropar-nos més al que ens diu el ciutadà i perfeccionar un sistema polític de drets i llibertats, en contraposició a altres que no admeten cap tipus de reformes.

El secret es troba en aprofitar les nostres errades i els nostres punts febles detectats pel ciutadans per millorar la nostra feina de cada dia.

El Síndic de Greuges es una institució que des del seu origen, 1990,  ve a perfeccionar el funcionament de la democràcia, no es un poder per addicionar als existents, ni una instància que afegir a l’administració de justícia. Es una institució que vetlla per a que les normes s’ajustin al màxim al que els ciutadans sol•liciten, i fer-ho d’acord al que es lícit i legítim. Es una actuació lligada al deure, al comportament i a la raó.


Josep Giné Badia
-Síndic Municipal de Greuges-

 

Accions del document
Envia'ns la teva queixa Oficina del Síndic 973700356