Esteu aquí: Inici Articles publicats en prensa 10 DE DESEMBRE, DIA DELS DRETS HUMANS
Accions del document

10 DE DESEMBRE, DIA DELS DRETS HUMANS

Dels Drets Humans Universal als Drets de la Gent Gran de Lleida

 

DIA 10 DE DESEMBRE, DIA DELS DRETS HUMANS

 

Com cada any, avui recordem aquell 10 de desembre de 1948 quan l’Assemblea General de les Nacions Unides reunida a Paris va aprobar i proclamar la Declaració Universal dels Drets Humans, que conté un total de 30 articles en el que es subratllen els drets humans considerats bàsics i que s’apliquen

sense excepció a tots els essers humans, pel simple i gran fet de ser persona, independentment de la raça, cultura, ètnia, color, i un llarg etcètera.

Gabriel Gracia Márquez deia “los seres humanos no nacen para siempre el dia en que sus madres los alumbran, sino que la vida les obliga a parirse a si mismos una y otra vez”.

I entre aquest reeixir continuo de l’èsser humà hi estem tots implicats com a persones, en fer un món més tolerant amb la gent que ens envolta, malgrat les multiples diversitats i dificultats que trobem.

Si intentem extrapolar els Drets Universals i els apliquem al dia a dia des de la realitat de  Lleida,  aquest any voldria fer una menció especial a la Gent Gran de la nostra ciutat.

Pel que, donant compliment al Pacte Social per a la Ciutadania  2007-11 signat entre l’Ajuntament de Lleida i els sindicats més representatius, es va crear la figura del Defensor de les Persones Grans, que es un adjunt al Síndic.

Una de les funcions del Síndic,  assistit per l’Adjunt de la gent gran es fonamenta en la defensa dels Drets i Deures que recull la Carta de la Gent Gran de la Generalitat de Catalunya, que va ser aprovada el 22 de setembre de 2003.

Així el Síndic vetlla per la defensa dels Drets de la Gent Gran com son:

Dret a la dignitat i la independència;  Dret a la no discriminació per raons d’edat, gènere, ètnia, discapacitat, i situació econòmica; Dret a un respecte per les creences de cadascú; Dret a viure en entorns accessibles, adaptats a les possibilitats i sense barreres; Dret a obtenir recursos econòmics i socials per viure amb suficiència i dignitat; Dret a percebre unes pensions justes; Dret a exigir que les administracions esmercin recursos i accions per atendre les seves  situacions de necessitat, etc.

I també vetlla pel compliment dels Deures com son: 

Fer arribar a altres generacions més joves els coneixements adquirits i les experiències; De mantenir-se actius; De formar-se davant la capacitat d’adaptació; De participar democràticament en els afers públics; Donar a conèixer a tota al societat les necessitats, demandes i actuacions específiques que son pròpies de les persones grans; De complir amb les obligacions fiscals tributàries, afavorint la sostenibilitat del sistema de prestacions; De mostrar-se respectuosos i coherents vers altres cultures, ideologies i creences; De ser responsables de les decisions que lliurement hàgim pres; De conviure amb respecte i tolerància i solidaritat tant en l'àmbit familiar, cívic i comunitari com en l'institucional, etc.

Aquest conjunt de drets i deures que tenen la gent gran de la nostra ciutat ha donat lloc a que, conjuntament, jo com a Síndic i el defensor de la Gent Gran, estiguem treballant actualment per donar a conèixer la Institució del Síndic de Greuges a les diferents llars de jubilats de la ciutat, així com, recollint les queixes que ens formulin la Gent Gran en els diversos casals que visitem.

Tot plegat, permetrà assolir millor la feina del Síndic Municipal a través la proximitat que té amb la ciutadania, recollint i escoltant les queixes i els problemes del dia a dia en que es troba aquest col·lectiu.

Ja què, a través de la institució del Síndic permet que l’administració local sigui més propera i personalitzada, defensant els drets reconeguts,  i els valors essencials de la persona humana, que està per damunt de qualsevol norma o regla de comportament, i treballant per aconseguir la cohesió social entre tots els ciutadans.

Perquè com deia Martin Luther King “ hemos aprendido a volar como los pajaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencilllo arte de vivir como hermanos”.

Que tingueu una bona diada dels Drets Humans, amb el desig que no es quedi en una única  actuació, sinó què, aquesta defensa dels drets humans sigui el nostre fer de cada dia.


Josep Giné Badia

Síndic Municipal de Greuges

 

 

Accions del document
Envia'ns la teva queixa Oficina del Síndic 973700356